1 2345678

Przy czasopi¶mie "Solarium" pracowałem jako etatowy pracownik Press&Media na stanowisku kierownika działu DTP.

Okładki i skład zaprojektowane przeze mnie jako etatowego pracownika wydawnictwa "Press&Media" materiały fotograficzne i loga należ± do ich wł±¶cicieli.

skład DTP

Okładki i skład zaprojektowane przeze mnie jako etatowego pracownika wydawnictwa "Press&Media" Materiały fotograficzne i loga należ± do ich wł±¶cicieli.

     
 
Krzysztof Wysocki
email: grafika@artsdesign.pl
tel kom: 662 625 402